Produkcja

PORODUKCJA KONSTRUKCJI STALOWYCH

JW STEEL CONSTRUCTION Sp. z o.o. Sp. K. jest producentem konstrukcji stalowych specjalizującym się w konstrukcjach rurowych.

Na terenie firmy jesteśmy w stanie wyprodukować elementy o parametrach:
- ciężar do 50T,
- szerokość do 8 m,
- wysokość do 6 m,
z możliwością montażu na nabrzeżu portowym w moduły o ciężarze do 200T.

Naszym klientom oferujemy:
- wykonanie dokumentacji warsztatowej
- produkcję
- załadunek z dostawą transportem samochodowym
- dostawę do portu z załadunkiem na statek
- montaż wykonanych elementów u kontrahenta.

W halach produkcyjnych wykonujemy:
- elementy konstrukcji wiatraków morskich,
- zbiorniki ciśnieniowe i rurociągi,
- silosy
- kontenery offshore,
- kontenery morskie specjalnego przeznaczenia,
- konstrukcje hal.

 

W wyniku realizacji projektu nr POIR.03.02.02-00-0141/16 pn. „Wdrożenie zintegrowanego, wielogniazdowego systemu wytwarzania wielkogabarytowych zestawów zewnętrznych elementów konstrukcyjnych morskich turbin wiatrowych wysokiej mocy” spółka wprowadziła do oferty w 2017 r. nowy, innowacyjny produkt - wielkogabarytowy zestaw zewnętrznych elementów konstrukcyjnych morskich turbin wiatrowych wysokiej mocy (secondary steel for offshore high power wind farm). Projekt został zrealizowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Logowanie