Certyfikaty

1. PN-EN ISO 9001:2015 "Zintegrowany System Zarządzania Jakością"
 certyfikaty  certyfikaty  certyfikaty  
ISO 9001:2015 PL  ISO 9001:2015 EN  ISO 9001:2015 DE  
2. PN-EN ISO 45001:2018 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania”
 certyfikaty  certyfikaty  certyfikaty  
ISO 45001:2018 PL ISO 45001:2018 EN ISO 45001:2018 DE  
3. PN-EN ISO 3834-2:2021 "Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Pełne wymagania jakości"
certyfikaty certyfikaty certyfikaty   
EN ISO 3834-2 PL EN ISO 3834-2 EN EN ISO 3834-2 DE  
4. PN-EN 1090-2:2012 "Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji stalowych".
certyfikaty certyfikaty certyfikaty  
EN 1090-2:2012 PL EN 1090-2:2012 EN EN 1090-2:2012 DE  
5. PN-EN 1090-3:2018 "Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych".
certyfikaty certyfikaty certyfikaty  
EN 1090-3:2008 PL EN 1090-3:2018 EN EN 1090-3:2018 DE  
6. System klasyfikacji Achilles Joint Qualification System dla dostawców przemysłu sektora Marine&Offshore w Danii i Norwegii
certyfikaty      
ACHILLES JQS      

Logowanie