Usługi

Nowoczesny park maszynowy (maszyny sterowane numerycznie) pozwala na świadczenie dodatkowych usług:
- krzywoliniowego cięcia stali (cięcie termiczne, mechaniczne),
- obróbki strumieniowo - ściernej powierzchni metali (piaskowanie, śrutowanie).
- obróbki plastycznej materiałów stalowych (gięcie, walcowanie),

Zdobyte umiejętności i bogate doświadczenie w realizacji kontraktów w wielu stoczniach europejskich, pozwalają na realizację szeregu zadań w zakresie:
- prac kadłubowych i remontowych na statkach
- montażu konstrukcji,

Logowanie