Dotacje RPO WZ 2014-2020

logo eu pomorze jw

W dniu 28.12.2016 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie nr RPZP.01.05.00-32-0011/16-00 tytuł projektu „Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firmy JW Steel Construction Sp. z o.o. Sp. k. poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu monitorowania wykonywanych, różnoimiennych połączeń spawanych”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii: zintegrowanego systemu monitorowania wykonywanych różnoimiennych połączeń spawanych w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwi wytwarzanie udoskonalonych w skali międzynarodowej: zewnętrznych elementów konstrukcyjnych morskich turbin wiatrowych.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.