Dotacje

logo eu jw

W dniu 22.09.2016 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0141/16 tytuł projektu „Wdrożenie zintegrowanego, wielogniazdowego systemu wytwarzania wielkogabarytowych zestawów zewnętrznych elementów konstrukcyjnych morskich turbin wiatrowych wysokiej mocy”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii zintegrowanego, wielogniazdowego systemu wytwarzania wielkogabarytowych zestawów zewnętrznych elementów konstrukcyjnych morskich turbin wiatrowych wysokiej mocy w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej, który umożliwi wytwarzanie na jej podstawie nowego w skali międzynarodowej produktu: Wielkogabarytowego zestawu zewnętrznych elementów konstrukcyjnych morskich turbin wiatrowych wysokiej mocy (secondary steel for offshore high power wind farm).

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.