Ogłoszenia

Projekt numer: RPZP.01.05.00-32-0011/16  
Zapytanie ofertowe 01-16 - RPZP_0011-16 pobierz
Informacja o wynikach postępowania 01-16 - RPZP_0011-16 pobierz
   
Projekty RPO WZ ---> Zapytanie ofertowe  
Zapytanie ofertowe 01-PI-2016 - działanie 1.5 pobierz
Zapytanie ofertowe 02-PI-2016 - działanie 1.5 pobierz
   
Projekty RPO WZ ---> Protokół z postępowania
 
Protokół z postępowania 01-PI-2015_RPO pobierz
Informacja o wynikach postępowania 02-PI-2016 - działanie 1.5 pobierz

 

Projekty POIR ---> Zapytanie ofertowe
 
Zapytanie ofertowe 01-PI-2016 - działanie 3.2.2 pobierz
Zapytanie ofertowe 02-PI-2016 – działanie 3.2.2 pobierz
Zapytanie ofertowe 03-PI-2016 – działanie 3.2.2 pobierz
Zapytanie ofertowe 04-PI-2016 – działanie 3.2.2 pobierz
   
Projekty POIR ---> Protokół z postępowania  
Protokół z postępowania 01-PI-2015_POIR pobierz
Informacja o wynikach postępowania 02-PI-2016 - działanie 3.2.2 pobierz
Informacja o wynikach postępowania 03-PI-2016 - działanie 3.2.2 pobierz
Informacja o wynikach postępowania 04-PI-2016 - działanie 3.2.2 pobierz

 

Projekt BONY na innowacje dla MŚP ---> Zapytanie ofertowe
 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1-2015-BON (pdf) pobierz
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1-2015-BON (pdf) pobierz
Załącznik nr 2_Formularz ofertowy (docx) pobierz
Zapytanie ofertowe 1-2015-BON (pdf) pobierz
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 1-2015-BON (pdf) pobierz